ДЕЙНОСТИ

1. ИНЖЕНЕРИНГОВИ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ВКЛЮЧВАЩО:

 • - проучване, проектиране, строителство, сервизно обслужване и ремонтно-технически дейности по:
  •      · кейови и язовирни стени
  •      · водонапорни и водовземни кули
  •      · тунели и тръбопроводи
  •      · АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ; пречиствателни станции;    
 • - почистване, ремонт, фугиране на канали и тръбопроводи за пренос на технологични води
 • - полагане на кабели, специални подводни конструкции, прибори и инструменти по морското дъно, язовири, езера и други водоеми
 • - ремонт на фуги и пукнатини по бетонови, стоманобетонови повърхности, ремонт на бетонови повърхности под вода чрез нанасяне на подводни замазки
 • - размиване, почистване и ежекторно обработване на земни маси под вода
 • - уплътняване, изолиране и херметизиране на специфични подводни конструкции
 • - осушаване на наводнени помещения и други
 • - подводно рязане и заваряване

2. ПОДВОДНО ТЕХНИЧЕСКИ ОГЛЕДИ, ЕКСПЕРТИЗИ И КАРТОГРАФИЯ

 • - документиране и съставяне на екзекутиви
 • - обследване с ехолот на определени участъци от морското дъно , езера, язовири и други водоеми във връзка с търсене на потънали обекти, съставяне на карти на дъното или други инженерни задачи
 • - подводно фото-документиране
 • - подводно видео-документиране

3. ПОДВОДНИ УСЛУГИ В КОРАБОСТРОЕНЕТО И КОРАБОРЕМОНТА:

 • - Машинно почистване подводната част на кораби от обраствания.
 • - Машинно почистване на винто-рулеви групи.
 • - Машинно полиране гребен винт.
 • - Бандажиране на дейдвуди за подмяна на набивки.
 • - Освобождаване на гребни винтове от въжета.
 • - Почистване на кингстонни решетки, демонтаж и монтаж на решетки.
 • - Почистване на кингстонни шахти.
 • - Запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти.
 • - Запушване на пробойни.
 • - Подмяна под вода на протектори.

4. АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ И СЪДОПОДЕМНИ ОПЕРАЦИИ