ОБЕКТИ

1. Язовир ” Тича ” – ревизия и ремонт на затворните съоръжения към водовземните кули за напояване , водоснабдяване и основен изпускател.

2. Язовир ” Тополница ” – почистване пред решетките на основните изпускатели от дървета и наноси.

3. Фериботен комплекс Варна – водолазен оглед, демонтаж/монтаж на морски отбивни съоръжения за извършване на рехабилитация, реконструкция и модернизация на кейовите стени и прилежащата инфраструктура.

4. „Приста ойл холдинг” ЕАД – извършване на каменна заскалявка върху пясъчна възглавница на пристан към терминал за базови масла в плавателен канал №1 гр. Варна.

5. „Пластхим - Т” АД – демонтаж/монтаж и ремонт на клапа във воден резервоар от охлаждаща система на линия за БОПП

6. м/к „Лена Колева”:
  • - Монтаж/демонтаж на заглушки на кингстони;
  • - Водолазен оглед на подводната част на корпуса, винто-рулевата група и извънбордната арматура за оценка на техническото състояние;
  • - Почистване на обраствания на кингстонни шахти и прилежащите им решетки от дънно- задбордната арматура.
7. м/к „Силвия”:
  • - подводно рязане/заваряване, демонтаж/монтаж на решетка и освобождаване на навито въже на винта към носовото подрулващо устройство;
  • - водолазен оглед на подводната част на корпуса, винто-рулевата група и извънбордната арматура за оценка на техническото състояние
8. м/к „Батя”:
  • - почистване на обраствания на кингстонни шахти и прилежащите им решетки от дънно- задбордната арматура.

При реализиране на своята дейност , ние се стремим да използваме нови и съвременни материали и технологии за постигане на по висока ефективност. Стараем се да не замърсяваме и максимално да опазваме околната среда, стриктно спазваме действащата в момента законова и нормативна база в страната и осигуряваме безопасни и здравословни условия на труд.